SLU och Sveaskog tar helhetsgrepp om skogen och viltet

SLU och Sveaskog kommer att starta ett nytt forskningsprogram som fokuserar på samspelet mellan viltförvaltning och skogsbruk. Forskningen ska hålla på i sex år och omfattar nio områden runt om i landet. Dessutom inrättas en särskild professur i förvaltning av naturresurser i Umeå.

– Skogsbruket har bedrivits på ett effektivt sätt i många år, men i branschen har vi inte haft en bra koordinering mellan skogsbruk och viltförvaltning, säger Ann-Britt Edfast, FoU-chef på Sveaskog. Med den satsning vi nu gör tillsammans med SLU vill vi ta ett helhetsgrepp på skogs- och viltfrågorna.

Forskningsprogrammet fokuserar på att förvalta viltresurserna och samtidigt bruka skogen på ett hållbart och kunskapsbaserat sätt. Centralt i forskningen blir att ta fram förvaltningsmodeller, där viltet är en del av skogsbruket. De variationer som finns i landet när det gäller bland annat viltstammar, skogsägare och jakttraditioner förutsätter att förvaltningsmodellerna anpassas lokalt.

– Satsningarna stärker vår framgångsrika viltforskning och breddar den med en professur i vilt- och fiskförvaltning som möter samhällets och näringens behov, säger Tomas Lundmark, dekanus vid fakulteten för skogsvetenskap. Det här forskningsprogrammet underlättar övergången mot en ekosystemförvaltning. Konkret innebär det mer fokus på hållbart brukande och en tydligare integrering av skogsnäringen och viltförvaltningen.

En viktig utmaning är foderfrågan. Förutom prognosmodeller kommer programmet att undersöka hur skogsbruket kan producera foder, hur skogsbruksmetoder och foderproduktion påverkar hur stora växtätare väljer livsmiljö samt hur olika arter samexisterar. Ytterligare ett område som behöver utvecklas är dagens inventeringsmetoder för vilt. Det behövs även mer kunskap om hur skog och klövvilt påverkas när varg eller björn etableras i ett område.

Forskningen ska ha en tydlig nationell inriktning och ett nära samarbete med skogsnäringen, Lantbrukarnas riksförbund och jägarorganisationer. Regionalt representativa referensområden väljs ut för forskningen. Det är Skåne/Halland; Växjö/Asa/Älghult; Kolmården/Öster Malma; Malingsbo/Grimsö; Furudal; Ströms Vattudal; Sorsele, Råneå samt Kalix Älvdal.

Inriktningen på den nya professuren är att bygga upp och utveckla ämnet naturresursförvaltning genom en ökad integrering av vilt, fisk och skogsbruk. Tjänsten ska utveckla tvärvetenskapliga utbildningsprogram och forskning i samarbete med övriga professurer vid SLU. Befattningen är en vidareutveckling av den tidigare professur inom vilt- och fisketurism som Göran Ericsson haft. Han kommer nu att tillträda en ny tjänst som professor inom viltekologi.

Kontakt

Tomas Lundmark
Dekanus, fakulteten för skogsvetenskap
090-786 82 38

Insänt av: Olof Bergvall

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: